ผู้บริหาร

นางสาววรรณภา บำรุงพันธ์
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าเหว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/08/2020
ปรับปรุง 26/01/2023
สถิติผู้เข้าชม 124384
Page Views 152142
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจการบริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา ชะอำ ชะอำ
2 โรงเรียนอนุบาลวุฒิสารศึกษา ชะอำ ชะอำ
3 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ชะอำ ชะอำ
4 โรงเรียนบ้านร่องระกำ ดอนขุนห้วย ชะอำ
5 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) ดอนขุนห้วย ชะอำ
6 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย ดอนขุนห้วย ชะอำ 032791092
7 โรงเรียนบ้านเนินทราย นายาง ชะอำ
8 โรงเรียนบ้านดอน นายาง ชะอำ
9 โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) นายาง ชะอำ
10 โรงเรียนบ้านบางเกตุ บางเก่า ชะอำ
11 โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) บางเก่า ชะอำ
12 โรงเรียนบ้านบางเก่า บางเก่า ชะอำ
13 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สามพระยา ชะอำ
14 โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) สามพระยา ชะอำ
15 โรงเรียนบ้านอ่างหิน สามพระยา ชะอำ
16 โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) หนองศาลา ชะอำ
17 โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) หนองศาลา ชะอำ
18 โรงเรียนบ้านหนองขาม ห้วยทรายเหนือ ชะอำ
19 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ห้วยทรายเหนือ ชะอำ
20 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ห้วยทรายเหนือ ชะอำ
21 โรงเรียนบ้านพุหวาย ห้วยทรายเหนือ ชะอำ
22 โรงเรียนบ้านหุบกะพง เขาใหญ่ ชะอำ
23 โรงเรียนชาวไร่ เขาใหญ่ ชะอำ
24 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เขาใหญ่ ชะอำ
25 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) เขาใหญ่ ชะอำ
26 โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) เขาใหญ่ ชะอำ
27 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ
28 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ
29 โรงเรียนบ้านโป่งแย้ ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ
30 โรงเรียนบ้านรางจิก ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ
31 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ
32 โรงเรียนบ้านสารเห็ด กลัดหลวง ท่ายาง
33 โรงเรียนบ้านท่ามะริด กลัดหลวง ท่ายาง
34 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน กลัดหลวง ท่ายาง
35 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลัดหลวง ท่ายาง
36 โรงเรียนบ้านโพรงเข้ กลัดหลวง ท่ายาง
37 โรงเรียนบ้านยางชุม กลัดหลวง ท่ายาง 032-788255
38 โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) ท่าคอย ท่ายาง
39 โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) ท่าคอย ท่ายาง
40 โรงเรียนท่ายางวิทยา ท่าคอย ท่ายาง
41 โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) ท่าคอย ท่ายาง
42 โรงเรียนบ้านสระพระ ท่าคอย ท่ายาง
43 โรงเรียนบ้านหนองขานาง ท่าคอย ท่ายาง
44 โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) ท่าคอย ท่ายาง
45 โรงเรียนบ้านหนองแขม ท่ายาง ท่ายาง
46 โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม ท่ายาง ท่ายาง
47 โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 ท่ายาง ท่ายาง
48 โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ ท่ายาง ท่ายาง (032) 461491
49 โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ท่ายาง ท่ายาง
50 โรงเรียนวัดไสค้าน ท่ายาง ท่ายาง
51 โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ท่ายาง ท่ายาง
52 โรงเรียนวัดท่าเหว ท่าแลง ท่ายาง
53 โรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ ท่าแลง ท่ายาง
54 โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย ท่าแลง ท่ายาง
55 โรงเรียนวัดเขาปากช่อง ท่าแลง ท่ายาง
56 โรงเรียนบ้านหนองเตียน ท่าไม้รวก ท่ายาง
57 โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) ท่าไม้รวก ท่ายาง
58 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) ท่าไม้รวก ท่ายาง
59 โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก ท่าไม้รวก ท่ายาง
60 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) ท่าไม้รวก ท่ายาง
61 โรงเรียนบ้านในดง บ้านในดง ท่ายาง
62 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ ปึกเตียน ท่ายาง
63 โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) มาบปลาเค้า ท่ายาง
64 โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) มาบปลาเค้า ท่ายาง
65 โรงเรียนบ้านท่าโล้ ยางหย่อง ท่ายาง
66 โรงเรียนวัดวังไคร้ วังไคร้ ท่ายาง
67 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ วังไคร้ ท่ายาง
68 โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ วังไคร้ ท่ายาง
69 โรงเรียนบ้านหันตะเภา หนองจอก ท่ายาง
70 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ หนองจอก ท่ายาง
71 โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) หนองจอก ท่ายาง
72 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองจอก ท่ายาง
73 โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว เขากระปุก ท่ายาง
74 โรงเรียนบ้านหนองโรง เขากระปุก ท่ายาง
75 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ เขากระปุก ท่ายาง
76 โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ เขากระปุก ท่ายาง
77 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว เขากระปุก ท่ายาง
78 โรงเรียนบ้านเขากระปุก เขากระปุก ท่ายาง
79 โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) ตำหรุ บ้านลาด
80 โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) ตำหรุ บ้านลาด
81 โรงเรียนวัดม่วงงาม ถ้ำรงค์ บ้านลาด
82 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) ถ้ำรงค์ บ้านลาด
83 โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) ท่าช้าง บ้านลาด
84 โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) ท่าเสน บ้านลาด
85 โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) ท่าเสน บ้านลาด
86 โรงเรียนวัดหาดทราย (เรือนมั่นนิรมิต) ท่าเสน บ้านลาด
87 โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง บ้านทาน บ้านลาด
88 โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) บ้านทาน บ้านลาด
89 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา บ้านลาด บ้านลาด
90 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) บ้านลาด บ้านลาด
91 โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) บ้านหาด บ้านลาด
92 โรงเรียนวัดวังบัว (ศรสายราษฎร์บำรุง) ลาดโพธิ์ บ้านลาด
93 โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) ลาดโพธิ์ บ้านลาด
94 โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) สมอพลือ บ้านลาด
95 โรงเรียนวัดท่าไชยศิริ (เหลื่อมวิทยาคาร) สมอพลือ บ้านลาด
96 โรงเรียนวัดหว้า สะพานไกร บ้านลาด
97 โรงเรียนวัดช่อม่วง หนองกระเจ็ด บ้านลาด
98 โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) หนองกระเจ็ด บ้านลาด
99 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง) หนองกะปุ บ้านลาด
100 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด หนองกะปุ บ้านลาด
101 โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) ห้วยข้อง บ้านลาด
102 โรงเรียนบ้านพุตุม ห้วยลึก บ้านลาด
103 โรงเรียนบ้านหนองจอก ห้วยลึก บ้านลาด
104 โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน ห้วยลึก บ้านลาด 082 2935933
105 โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) โรงเข้ บ้านลาด
106 โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) โรงเข้ บ้านลาด
107 โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) ไร่มะขาม บ้านลาด
108 โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) ไร่สะท้อน บ้านลาด
109 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) ไร่สะท้อน บ้านลาด
110 โรงเรียนบ้านแหลมทอง ไร่โคก บ้านลาด
111 โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) ไร่โคก บ้านลาด
112 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง ป่าเด็ง แก่งกระจาน
113 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง พุสวรรค์ แก่งกระจาน
114 โรงเรียนบ้านมะขามโพรง พุสวรรค์ แก่งกระจาน
115 โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ พุสวรรค์ แก่งกระจาน
116 โรงเรียนบ้านหนองสะแก วังจันทร์ แก่งกระจาน
117 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด วังจันทร์ แก่งกระจาน
118 โรงเรียนบ้านหนองมะกอก วังจันทร์ แก่งกระจาน
119 โรงเรียนบ้านซ่อง วังจันทร์ แก่งกระจาน
120 โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ สาขาบ้านท่าลิงลม สองพี่น้อง แก่งกระจาน
121 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สองพี่น้อง แก่งกระจาน 032-460147
122 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) สองพี่น้อง แก่งกระจาน
123 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก สองพี่น้อง แก่งกระจาน
124 โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช สองพี่น้อง แก่งกระจาน 032460148/0847288751
125 โรงเรียนบ้านด่านโง ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน
126 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน
127 โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) แก่งกระจาน แก่งกระจาน
128 โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ แก่งกระจาน แก่งกระจาน
129 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน แก่งกระจาน แก่งกระจาน
130 โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง แก่งกระจาน แก่งกระจาน
131 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย แก่งกระจาน แก่งกระจาน
132 โรงเรียนบ้านวังนางนวล แก่งกระจาน แก่งกระจาน
133 โรงเรียนบ้านต้นเกด แก่งกระจาน แก่งกระจาน
134 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ แก่งกระจาน แก่งกระจาน
135 โรงเรียนบ้านพุเข็ม แก่งกระจาน แก่งกระจาน
136 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม แก่งกระจาน แก่งกระจาน