ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดท่าเหว
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดท่าเหว
อาคารเรียน
017 ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2531
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2536
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2532
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2535