ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 นายสุพล จิระประเสริฐวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไคร้ ประธานศูนย์เครือข่าย วังไคร้ - ท่าแลง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และคุณครูที่เป็นกรรมการคุมสอบ ในการทดสอบเพื่อประเมินความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระ
วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566
                     นายสุพล จิระประเสริฐวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไคร้ ประธานศูนย์เครือข่าย วังไคร้ - ท่าแลง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และคุณครูที่เป็นกรรมการคุมสอบ ในการทดสอบเพื่อประเมินความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ณ สนามสอบ โรงเรียนวัดท่าเหว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,15:06   อ่าน 8 ครั้ง