ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดท่าเหว จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดราษฎร์นิมิต (วัดท่าเหว) โดยมีกิจกรรมทำบุญ สวดมนต์ เวียนเทียน และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของศาสนา ปลูกฝังความดี และสืบสานพระ
วันศุกร์ที่  3 มีนาคม พ.ศ.2566 
         โรงเรียนวัดท่าเหว จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดราษฎร์นิมิต (วัดท่าเหว) โดยมีกิจกรรมทำบุญ สวดมนต์ เวียนเทียน และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของศาสนา ปลูกฝังความดี และสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2566,16:32   อ่าน 24 ครั้ง