ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี สำรวจนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน จำนวน 25 ครอบครัว โดยวิธีการสัมภาษณ์ และตรวจเยี่ยมบ้าน เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนวัดท่าเหว ขอขอบพระคุณบ้านพักเด็กและครอบครั
วันพุธที่  1 มีนาคม พ.ศ. 2566 
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี สำรวจนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน จำนวน 25 ครอบครัว โดยวิธีการสัมภาษณ์ และตรวจเยี่ยมบ้าน เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนวัดท่าเหว ขอขอบพระคุณบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเพชรบุรี เป็นอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ครั้งนี้  
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,16:28   อ่าน 36 ครั้ง