ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นางสาวกาญจนา สุขสำราญ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.พบ.2 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคุณครูที่เป็นกรรมการคุมสอบ ในการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ณ สนามสอบ
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
          นางสาวกาญจนา สุขสำราญ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.พบ.2 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคุณครูที่เป็นกรรมการคุมสอบ ในการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ณ สนามสอบ โรงเรียนวัดท่าเหว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,14:21   อ่าน 32 ครั้ง