ภาพกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัดท่าเหว ขอขอบพระคุณ คุณแม่ธูป เรืองศรี และครอบครัว “เรืองศรี” ที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์มอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดท่าเหว ขอความสุข และพรอันประเสริฐใน
วันเสาร์ที่  21  มกราคม  พ.ศ. 2566 
  โรงเรียนวัดท่าเหว ขอขอบพระคุณ คุณแม่ธูป  เรืองศรี และครอบครัว “เรืองศรี”
 ที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์มอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท  เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดท่าเหว
  ขอความสุข และพรอันประเสริฐในสากลโลก ช่วยดลบันดาลให้ คุณแม่ธูป  เรืองศรี และครอบครัว “เรืองศรี” ทุกคนมีความสุข สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปค่ะ


โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,11:32   อ่าน 15 ครั้ง