ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัดท่าเหว ขอขอบพระคุณ คุณปาริชาติ ศรีจันทร์ ร้านทองประเสริฐ อิเล็กทรอนิกส์ (ช่างเชียง) ที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์มอบตุ๊กตา แก่นักเรียนชั้นอนุบาล เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขอความสุข และพรอ
วันพฤหัสบดีที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2566  
โรงเรียนวัดท่าเหว ขอขอบพระคุณ คุณปาริชาติ ศรีจันทร์ ร้านทองประเสริฐ  อิเล็กทรอนิกส์ (ช่างเชียง) ที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์มอบตุ๊กตา แก่นักเรียนชั้นอนุบาล เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ขอความสุข และพรอันประเสริฐในสากลโลก ช่วยดลบันดาลให้ คุณปาริชาติ ศรีจันทร์ และครอบครัว มีความสุขตลอดไปค่ะ 
 
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2566,16:23   อ่าน 20 ครั้ง