ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัดท่าเหว รับมอบเงินบริจาคทำบุญ วันสถาปนา โรงเรียนวัดท่าเหว ครบรอบ 101 ปี จำนวน 3,000 บาท จาก คุณศิริชัย (ทนายเจน) เรืองศรี ขอขอบพระคุณ คุณศิริชัย (ทนายเจน) เรืองศรี ที่ให้ความเมตตา อนุเคราะห์ช่วยเหลือ กิจกรรมท
วันพุธที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2566 
  โรงเรียนวัดท่าเหว รับมอบเงินบริจาคทำบุญ วันสถาปนา โรงเรียนวัดท่าเหว ครบรอบ 101 ปี จำนวน 3,000 บาท จาก คุณศิริชัย (ทนายเจน) เรืองศรี
  ขอขอบพระคุณ คุณศิริชัย (ทนายเจน) เรืองศรี ที่ให้ความเมตตา อนุเคราะห์ช่วยเหลือ กิจกรรมทำบุญ วันสถาปนา โรงเรียนวัดท่าเหว ครบรอบ 101 ปี
  ขอความสุข และพรอันประเสริฐในสากลโลก ช่วยดลบันดาลให้ คุณศิริชัย  (ทนายเจน) เรืองศรี  และครอบครัว มีความสุข ตลอดไปค่ะ


โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2566,15:08   อ่าน 22 ครั้ง