ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัดท่าเหว รับมอบอาหารและน้ำดื่ม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จาก ผู้ใหญ่ใจดี บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี จาก บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จำกัด ที่ให้ความเมตตา อนุเคราะห์
วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566
โรงเรียนวัดท่าเหว รับมอบอาหารและน้ำดื่ม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จาก ผู้ใหญ่ใจดี บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จำกัด
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี จาก บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จำกัด ที่ให้ความเมตตา อนุเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ขอความสุข และพรอันประเสริฐในสากลโลก ช่วยดลบันดาลให้ผู้ใหญ่ใจดี จาก บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จำกัด มีความสุขตลอดไปค่ะ

โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2566,14:13   อ่าน 22 ครั้ง