ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดท่าเหว ขอขอบคุณสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่ายาง ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารการจัดการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) และให้คำแนะนำในการเก็บรักษานมโรงเรียนอย่างถูกวิธี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันพุธที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  
โรงเรียนวัดท่าเหว ขอขอบคุณสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่ายาง ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารการจัดการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) และให้คำแนะนำในการเก็บรักษานมโรงเรียนอย่างถูกวิธี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,12:57   อ่าน 24 ครั้ง