ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดท่าเหว ขอขอบคุณ นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากกองการช่างเทศบาลตำบลท่าแลง มาซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของคณะครูและนักเรียน
วันศุกร์ที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
   โรงเรียนวัดท่าเหว ขอขอบคุณ นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง  ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากกองการช่างเทศบาลตำบลท่าแลง มาซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของคณะครูและนักเรียน สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนปลอดภัย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2565,20:04   อ่าน 23 ครั้ง