ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางสาววรรณภา บำรุงพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเหว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรับทราบนโยบายของ
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565
         นางสาววรรณภา บำรุงพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเหว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียนและหาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครอง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดท่าเหว
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,15:45   อ่าน 22 ครั้ง