ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง นำโดย นายพิทักษ์ ผึ้งหลวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง ได้เข้าฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนวัดท่าเหว เพื่อป้อง
วันพุธที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เวลา 15.30 น.
        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง นำโดย นายพิทักษ์  ผึ้งหลวง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง ได้เข้าฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก  ณ  โรงเรียนวัดท่าเหว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในโรงเรียน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดท่าเหว ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง เป็นอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ครั้งนี้
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,19:55   อ่าน 32 ครั้ง