ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง นำโดย นายพิทักษ์ ผึ้งหลวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง ได้เข้าฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนวัดท่าเหว เพื่อ
วันจันทร์ที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 15.30 น.
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง นำโดย นายพิทักษ์  ผึ้งหลวง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง ได้เข้าฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก  ณ  โรงเรียนวัดท่าเหว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในโรงเรียน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดท่าเหว ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง เป็นอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ครั้งนี้
 


โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2565,19:22   อ่าน 73 ครั้ง