ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาววรรณภา บำรุงพันธ์ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าเหว พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายพิทักษ์ ผึ้งหลวง ผอ.รพ.สต.ท่าแลง ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
นางสาววรรณภา บำรุงพันธ์ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าเหว พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายพิทักษ์ ผึ้งหลวง ผอ.รพ.สต.ท่าแลง ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี พร้อมทั้งฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก) ให้แก่เด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 และ ป.6 ทางโรงเรียนวัดท่าเหว ขอขอบพระคุณ ผอ.รพ.สต.ท่าแลง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
 
 

โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2565,20:08   อ่าน 69 ครั้ง