ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดท่าเหว ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และประเมินพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
โรงเรียนวัดท่าเหว ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และประเมินพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,09:25   อ่าน 16 ครั้ง