ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดท่าเหว ขอขอบคุณ ศน.เอกลักษณ์ พุดเหียง และ ศน.เบญจนาฏ หว่านผล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการนิเทศติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา
วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565
โรงเรียนวัดท่าเหว ขอขอบคุณ ศน.เอกลักษณ์ พุดเหียง และ ศน.เบญจนาฏ หว่านผล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการนิเทศติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนฯ ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 
 

โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2565,17:10   อ่าน 25 ครั้ง