ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดท่าเหว ขอขอบคุณ ศน.เอกลักษณ์ พุดเหียง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่มานิเทศ ติดตาม การดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนา
วันจันทร์ที่  5  กันยายน  พ.ศ. 2565
  โรงเรียนวัดท่าเหว ขอขอบคุณ ศน.เอกลักษณ์ พุดเหียง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่มานิเทศ ติดตาม การดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต เพื่อให้โรงเรียนฯ ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,20:50   อ่าน 33 ครั้ง