ภาพกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าเหว คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดวันพระ (รร.วิถีพุทธ) ณ วัดราษฎร์นิมิต (วัดท่าเหว) โดยคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญถวายของใช้จำเป็น พร้อมทั้งเงินปัจจัยถวายเป็นค
   เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าเหว คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดวันพระ (รร.วิถีพุทธ) ณ วัดราษฎร์นิมิต     (วัดท่าเหว) โดยคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญถวายของใช้จำเป็น พร้อมทั้งเงินปัจจัยถวายเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ แก่ พระครูญาณสิทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดท่าเหว จากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อฝึกปฏิบัติตนให้มีจิตที่ผ่องใส และฝึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญของ “วัด”       เพื่อเป็นฐานในการนำหลักธรรมไปพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก  และเยาวชน

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2565,21:59   อ่าน 37 ครั้ง